ცხოველების სტერილიზაცია/კასტრაციას უფასოდ
ეს საინტერესოა