დისტანციური მუშაობის დროს აჭარის მუზეუმის დირექტორმა 200 ლიტრი საწვავი მოიხმარა
საზოგადოება