ფერიცვალების ეკლესიასთან ქალს ფეხი დაუცურდა და ხევში გადავარდა
საზოგადოება