ქობულეთის სანდასუფთავების უფროსი თანამდებობიდან გათავისუფლებულია
პოლიტიკა