პროკურორი აცხადებს რომ დეკანოზმა დაწყევლა
სამართალი