705 080 ლარი - აჭარის მთავრობის წარმომადგენლობითმა ხარჯი
პოლიტიკა