553 400 ლარით გაზრდილი ხარჯები აჭარის 6 მუნიციპალიტეტში
პოლიტიკა