სასჯელის ერთ-ერთ ფორმად შესაძლოა შინაპატიმრობა დაინერგოს
სამართალი