სოფელი, რომელიც გარესამყაროს მხოლოდ საბაგირო გზით უკავშირდება
საზოგადოება