სახელმწიფო საზღვარზე 14 973 სამართალდარღვევის ფაქტი დაფიქსირდა
სამართალი