ქობულეთის მერი თანამშრომლებს გაუფრთხილებლად ამოწმებს
საზოგადოება