ბსუ-ს 16 სტუდენტი უცხოეთში სასწავლებლად მიემგზავრება
საზოგადოება