აჭარის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი, კომიტეტებში განხილვისთვის მზადაა
საზოგადოება