1995-99 წლებში გამოშვებული ლარის ბანკნოტების მიმოქცევის ვადა იწურება
ეკონომიკა