სახელმწიფო ბიუჯეტის ქონებრივი დაზიანების და ქონების თვალთმაქცური გარიგებით გადამალვის ფაქტებზე, 3 პირი დააკავეს
სამართალი