ეკოლოგიური საფრთხე ციხისძირში და მოსახლეობის პროტესტი
საზოგადოება