ხალხის ფულით და თანამდებობის პირების გემოვნებით მოწყობილი საზოგადოებრივი სივრცეები ბათუმში
საზოგადოება