10 სტუდენტმა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში სტაჟირება გაიარა
განათლება