გამოვლინდა სახერხის ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევის 4 ფაქტი - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
სამართალი