რა ძირითადი გამოწვევები და პრობლემები არსებობს გენდერული თანასწორობის მიღწევის გზაზე
საზოგადოება