ვინ უხელმძღვანელებს ხელვაჩაურის ახალი მოწვევის საკრებულოს
პოლიტიკა