საშუალო თვიური ხელფასი ბიზნეს სექტორში 149.7 ლარით გაიზარდა
ეკონომიკა