სახელმწიფო ბიუჯეტს დაბეგვრიდან მიღებული შემოსავლები 17%-ით გაეზარდა
ეკონომიკა