დღეს, ახალარჩეული საკრებულოების პირველი სხდომა გაიმართება
პოლიტიკა