შეიძლება თუ არა, ვაქცინის უარყოფითი შედეგები წლების შემდეგ გამოვლინდეს?
ეს საინტერესოა