ელექტროდენით, ელექტროშოკის აპარატით, ასაფეთქებელი ან მომწამლავი ნივთიერებით თევზჭერა სისხლის სამართლის დანაშაულად დაკვალიფიცირდება
ახალი ამბები