საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და საჯარო სივრცეების შემდეგ, თამბაქოს მოწევა ტაქსებშიც იკრძალება
პოლიტიკა