ბათუმის მერიასა და საკრებულოებში ხელფასები იზრდება
პოლიტიკა