ჩავშალე სხდომა - მირდატ ქამადაძე | საკრებულოში ფეკალიების სუნია
პოლიტიკა