ბათუმი და ბალარუსის ქალაქი მოგილიოვი დამეგობრდნენ
საზოგადოება