საკრებულოს ძველი შემადგენლობის მიერ ბიუჯეტის დამტკიცებას ხელს ფიზიკურად შევუშლით - ოპოზიცია
პოლიტიკა