საქართველოში, განქორწინებული წყვილები, საშუალოდ, 10-12 წელი ცხოვრობდნენ ერთად
საზოგადოება