ჯანდაცვის მიმართულებით ხარჯები დაახლოებით 375 მილიონი ლარით იზრდება
ახალი ამბები