ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები დამაიდებელია, 2022 წლის იანვარში ეკონომიკა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწევს - პრემიერი
ეკონომიკა