ქვეყანა, სადაც სახალხო დამცველი დასაცველი თავად ხდება
პოლიტიკა