დაფიქსირდა მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის ფაქტი - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
ახალი ამბები