რამდენად აქტიური დეპუტატებით ვაკომპლექტებთ წარმომადგენლობით ორგანოებს რეგიონში?
პოლიტიკა