19 ნოემბერს 15:00 საათზე, თბილისში, სამი სხვადასხვა ადგილიდან ოპოზიცია მსვლელობა-მანიფესტაციას გამართავს
პოლიტიკა