ბათუმის მერიის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი შედგენილია - რატომ დაჩქარდა ბათუმის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების პროცედურები?
პოლიტიკა