2020 წელს, მთლიანი შიდა პროდუქტი, წინა წელთან შედარებით 6.8%-ით შემცირდა - საქსტატი
ეკონომიკა