სამუშაო შეხვედრა აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში
ჯანდაცვა