პატრონის მიერ, ძაღლისა და კატის მიტოვებაზე შესაძლოა, ადმინისტრაციული ჯარიმა დაწესდეს
პოლიტიკა