14 წელი 8 ნოემბრიდან და გამოძიების მოლოდინში გასული 9 წელი
პოლიტიკა