სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საჩივრები სასამართლომ არ დააკმაყოფილა - ოლქი ბათილად ცნობილ ბიულეტენებს არ გადაითვლის
პოლიტიკა