20 ეკომიგრანტ ოჯახს ბინები გადაეცემა
ამბები მთიდან