ლელოს ფრაქცია პლენარულ სხდომებში მონაწილეობას წყვეტს
პოლიტიკა