საარჩევნო უბნებთან სიებით მობილიზებული ე.წ. „ძველი ბიჭები“ და აგრესიულად განწყობილი „ქართული ოცნების“ აქტივისტები
არჩევნები