დარღვევები ძირითადად პროცედურული ხასიათის იყო - ზვიად სურმანიძე
არჩევნები