ბათუმის ნაგავსაყრელზე მიტოვებულ ძაღლებს სახლები აუშენეს
საზოგადოება