მოსწავლეს თანატოლები ფიზიკურად გაუსწორდნენ
საზოგადოება